Beste leerling/ouder/verzorger,

Graag vragen wij uw expliciete toestemming om de gegevens van u of uw (minderjarig) kind te bewaren.
Wij slaan de volgende gegevens van u of uw kind op:
Voornaam, achternaam, geboortedatum, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer, email-adres, instrumentkeuze, niveau en behaalde resultaten.

Wij hebben bovengenoemde gegevens nodig om u of uw kind op de juiste manier te kunnen indelen, te factureren en u of uw kind op de hoogte te brengen van muziekschool of les gerelateerde aangelegenheden.

Wij willen u vragen om onderstaande gegevens in te vullen en dit formulier te ondertekenen indien u ermee instemt dat wij deze gegevens van u of uw kind opslaan.

U heeft ten alle tijden het recht om u voorkeur te wijzigen.

Direct willen wij graag van de gelegenheid gebruikmaken om u instaat te stellen aan te geven of u wil dat afbeeldingen/foto’s van u of uw kind worden gepubliceerd op Social Media en onze website www.muziekschoolmusicas.nl.