Corona regels bij Musicas

Corona regels

 

De muzieklessen zijn allemaal weer gestart maar helaas hebben we nog steeds te maken met het coronavirus. Wij proberen het voor iedereen, voor zowel docent als leerling, zo veilig mogelijk te maken. Daarom gelden er een aantal maatregelen om de muzieklessen zo fijn mogelijk te laten verlopen:

 • In alle openbare binnenruimten is het verplicht een mondkapje te dragen. In het leslokaal mag het mondkapje weer af.
 • Zorg dat je aanwezig bent op het tijdstip van jouw les (bijv niet al een kwartier eerder).
 • Ga voordat je naar Musicas vertrekt thuis naar het toilet.
 • Kom alleen naar binnen (ouders niet mee naar binnen).
 • Zowel docent als cursist desinfecteren/wassen de handen bij aanvang van de les.
 • De docent doet zelf de deur open en dicht om de leerlingen in en uit het lokaal te laten.
 • Schud geen handen.
 • Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde) symptomen hebt: (neus-)verkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts. Meld je ziek via info@muziekschoolmusicas.nl of 0493-380018.
 • Blijf ook thuis als iemand in jouw gezin is/wordt getest op Corona en last heeft van koorts of benauwdheid en de uitslag nog niet heeft ontvangen.
 • Blijf thuis als iemand in jouw gezin positief getest is op het coronavirus (COVID19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden.
 • Houd 1,5 meter afstand van je docent.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg.
 • Was na jouw bezoek als je weer thuiskomt je handen met water en zeep. 

 

Locatie ‘t Brandpunt in Brandevoort

Bij de muzieklessen op leslocatie ‘t Brandpunt in Brandevoort worden bezoekers, deelnemers en muziekdocenten verzocht om in de publieke binnenruimtes een mondmasker te dragen. In het muziekleslokaal mag het mondmasker weer af.

 

Aanvullende maatregelen met betrekking tot blaasinstrumenten:

 • Houd tijdens het bespelen van je instrument 2 meter afstand van je docent.
 • Blaasinstrumenten dienen vóór de les en na de les thuis schoongemaakt te worden. Ook condenswater moet dus van tevoren thuis verwijderd worden.
 • Condenswater uit (koper)blaasinstrumenten dat in het lokaal terecht komt, wordt door de leerling zelf opgenomen, die daartoe een eigen schone handdoek meeneemt naar de les. Daarna veegt de docent het oppervlak na met een doekje.

Als we allemaal rekening houden met bovenstaande regels kunnen we met veel plezier muziek blijven maken en is het veilig voor iedereen.

 

Wij wensen iedereen veel muziekplezier toe!