Username:

Password:

Fargot Password? / Help

 

Fanfare Sint Jozef

Fanfare

Onze fanfare telt de laatste jaren ca 45 leden en staat sinds november 2010 onder leiding van dirigente Karin van Dijk. Fanfare St. Jozef bestond in 2008 60 jaar.
Om in de fanfare te spelen moet men minimaal in het bezit zijn van diploma B. De opleiding wordt via onze vereniging verzorgd door Musicas uit Deurne.
Om de jeugd te stimuleren is er een jeugdfanfare waar de leden extra ervaring op kunnen doen en er is een jaarlijks onderling solistenconcours samen met de slagwerkers van onze vereniging.

Jeugdfanfare

Onze jeugdfanfare neemt een belangrijke plaats in binnen onze vereniging, want het is nog altijd zo: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Op dit moment bestaat de groep uit 17 muzikanten. De jeugdfanfare staat sinds oktober 2010 onder leiding van Laura Brugel uit Budel. Deze dirigente weet haar enthousiasme op de juiste manier over te brengen naar het orkest waardoor het plezier in samen muziek maken gestimuleerd wordt. Laura is 20 jaar en studeert aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Ze speelt zelf voornamelijk trompet en is daar heel actief mee bezig, niet alleen tijdens studie maar ook in de vrije tijd.  “Jeugdfanfare St Jozef is een spontane groep die openstaat voor ontwikkeling”. “Dat maakt het werk plezierig, de bedoeling is om de groei voort te zetten en de jeugd voor te bereiden op de fanfare”, aldus Laura Brugel.

Slagwerkgroep

 

Onze drumband werd opgericht in 1955 en bestaat de laatste tijd uit ongeveer 18 leden, die onder de muzikale leiding staan van dirigent Ronald Gerards uit Ittervoort. De afgelopen 15 jaar is onze drumband uitgegroeid van een tamboerkorps naar een slagwerkgroep met vele mogelijkheden voor de leden. Vroeger werd er enkel en alleen op trommen en kleine percussie instrumenten gespeeld. Tegenwoordig zijn de muzikanten veelzijdig en kunnen ze (als ze dat willen) met een goede opleiding tal van instrumenten bespelen, waaronder melodisch slagwerk wat vanaf het laatste decennium van de 20e eeuw heel populair is geworden.

Jeugdslagwerkgroep

Onze jeugddrumband is in 2004 opgestart en heeft de laatste jaren ongeveer 10 leden in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Vanaf de start stond deze groep 2 jaar onder leiding van Johan van Otterdijk. Daarna is het dirigeerstokje overgedragen aan Guido Pouwels, ‘opgegroeid’ in eigen vereniging en inmiddels afgestudeerd aan het conservatorium . Vanaf  medio 2014 staat de jeugddrumband onder de muzikale leiding van Lars van Tulden uit Budel. Deze jeugdgroep is in het leven geroepen omdat er behoefte ontstond aan extra begeleiding bij de jeugd. Niet alleen het samen spelen, maar ook de omgang met het instrumentarium vergt extra tijd, die vaak onvoldoende gegeven kan worden in een ‘grote’ drumband. Bij deze kleine groep is dit wel mogelijk. De instroom in de grote drumband verloopt beter voor deze jeugdige muzikanten als zij een tijd in de jeugddrumband hebben meegespeeld.